PRIVACY POLICY
INTRODUCTIE

PR Projectstoffering, gevestigd aan Watermolenstraat 18a 4708 AN ROOSENDAAL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
URL: http://prprojectstoffering.nl
Watermolenstraat 18a
4708 AN ROOSENDAAL
+31 6 36105117
P.J. Rebers is de Functionaris Gegevensbescherming van PR Projectstoffering Hij/zij is te bereiken via administratie(@)prprojectstoffering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PR Projectstoffering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@prprojectstoffering.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PR Projectstoffering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– PR Projectstoffering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PR Projectstoffering neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van PR Projectstoffering) tussen zit. PR Projectstoffering gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– We gebruiken Google Analytics op onze site voor anonieme rapportage van sitegebruik. Er worden dus geen gepersonaliseerde gegevens opgeslagen. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics die uw gedrag op onze website bewaakt, gebruikt u deze link: Google Analytics Opt-out
– We gebruiken Facebook op onze website gebruikt om onze Facebook-tijdlijn op de site weer te geven. Facebook heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Er is geen installatie van cookies van Facebook en uw IP wordt niet naar een Facebook-server verzonden totdat u ermee instemt. Bekijk hun privacybeleid hier: Facebook Privacybeleid

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PR Projectstoffering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

PR Projectstoffering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PR Projectstoffering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw
recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar administratie@prprojectstoffering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PR Projectstoffering zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op uw verzoek reageren. PR Projectstoffering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PR Projectstoffering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt onze volledige website beveiligd met het SSL / HTTPS-protocol met een certificaat die wordt uitgegeven door een geautoriseerde certificeringsinstantie (Sectigo). Dit codeert onze gebruikerscommunicatie met de servers zodat persoonlijke identificeerbare informatie niet zonder toestemming door derden wordt vastgelegd of gekaapt. In het geval van een datalek nemen systeembeheerders onmiddellijk alle nodige stappen om de systeemintegriteit te waarborgen, nemen contact op met getroffen gebruikers en proberen zo nodig wachtwoorden opnieuw in te stellen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@prprojectstoffering.nl

Over ons

Met ruim 25 jaar ervaring in de vloerbedekking, helpen wij uw graag met het uitzoeken van een nieuwe vloer.
Aangezien een vloer een belangrijke rol speelt bij de inrichting van uw huis, is het van groot belang dat het goed aansluit op uw wensen. Om deze reden willen wij u graag persoonlijk helpen bij het uitzoeken van de vloer die in uw interieur past. Naast tapijt en PVC heeft PR Projectstoffering ook een assortiment in raambekleding.
Al onze producten worden gelegd en gemonteerd door vakbekwaam personeel.

Zakelijke cloud Hosting Sanora Digital
PR Projectstoffering ┬ę 2024 -  alle rechten voorbehouden